Kategorier
VVS

Att hantera radon i Stockholm

Radon är en osynlig fiende, inte minst i Stockholm där berggrunden kan bidra till högre värden. Det är viktigt att känna till riskerna och hur man skyddar sig.

Radon är en osynlig gas som sipprar in från marken och skapar ohälsa i många Stockholmshem. Att hantera radon handlar inte bara om att skydda sig från en diffus hälsorisk, utan även att förstå och hantera ett problem som är lika osynligt som det är allvarligt.

Det är tyvärr inte ovanligt med hus som har problem med radon i Stockholm. Många bostäder är byggda på mark som naturligt avger radon. Och problemet kan vara svårt att upptäcka och ännu svårare att åtgärda om man inte vet hur man ska gå tillväga. Det första steget är dock att låta testa inomhusluften.

Känner till riskerna med radon

Efter att ha identifierat ett radonproblem i hemmet, är nästa steg att sätta sig in i vilka åtgärder som behövs. Det finns flera tekniker och metoder för radonsanering, beroende på husets konstruktion och radonets inträngningsväg. Ett vanligt sätt är att förbättra ventilationen i bostaden. Även tätning av golvet mot grunden eller installation av en radonbrunn är vanligt.

Att hantera radon är definitivt ett område där det lönar sig att vara proaktiv. Radonproblematiken är också en påminnelse om att de saker vi inte ser, de osynliga hoten i våra hem, kanske är de som vi behöver vara mest vaksamma mot.