Kategorier
Bostad

Det behöver du veta om miljövänliga värmepumpar i Stockholm

Värmepumpar blir allt mer populära i Stockholm. Det är för att de är så praktiska och miljövänliga. Men hur fungerar en luftvärmepump och vad behöver du veta?

Det kan vara lite intressant att få reda på hur en luftvärmepump egentligen fungerar, innan du bestämmer dig för att installera en sådan. Det är ett känt faktum att en luftvärmepump är ett av de mest miljövänliga sätten att värma upp ett hem på. Det är också bra att veta hur man gör service av värmepumpar i Stockholm för att den ska hålla länge.

Idag vet vi att det inte är bra med utsläpp. De gamla oljepannorna ställs därför av och byts ut mot bättre alternativ. Även vedeldning och pellets kan vara riktigt dyrt i längden. Men en miljövänlig värmepump använder sig av naturliga resurser på ett helt annat sätt. Med en resurs som inte sinar, som bergvärme, luft-, vatten- och jordvärme så är det lätt att komma åt energi på ett billigt sätt.

Enklaste typen av värmepumpar för nybörjare

Olika värmepumpar fungerar på olika sätt. Vilken typ av värmepump som ni väljer beror delvis på hur det ser ut där ni vill installera värmepumpen, men också på hur mycket ni är villiga att investera. En luft-luftvärmepump är ett utmärkt val för någon som aldrig har haft en värmepump förut. Det är också den lättaste och billigaste installationen bland alternativen.

Det är bra att kontrollera din luftvärmepump med jämna mellanrum, speciellt på vintern. Kondens bildas gärna, och kan sedan förvandlas till frost som kan förstöra systemet. Det händer speciellt i fuktiga miljöer, som vid kusten. Många pumpar har en avfrostningsmekanism, men du gör väl i att kontrollera den ändå då och då.

Mekanismen i luftbaserade värmepumpar

En luftvärmepump fungerar i grunden på samma sätt, men beroende på om det är en luft-luft, luft-vatten eller frånluftsvärmepump så fördelas värmen på olika sätt i huset. Med hjälp av en kompressorprocess så samlas energi upp i utomhusluften och transporteras till en förångare. Förångaren hettar upp luften så att den förångas och skickas vidare till en kompressor.

I kompressorn ökar temperaturen markant. Som en mycket het gas tas den vidare till kondensorn. Via den förs gasen vidare ut i husets värmesystem och distribueras. Där kyls den ner igen, och blir till vätska, som forslas tillbaka till förångaren, och processen kan börja om på nytt.